DIGITAL biz

DIGITAL biz je set usluga koji se odnosi na unapređenje upravljanja poslovanja korišćenjem matematičkih i optimizacionih modela uz korišćenje savremenih programsih paketa za njihovu podršku.


Naš tim poseduje višegodišnje iskustvo u unapređivanju svih aspekata poslovanja, kao što su upravljanje zalihama, optimizacija proizvodnje, analiza pouzdasnosti i rizika poslovnih sistema. Pored navedenih segmenata poslovanja nudimo i podršku u analizi efikasnosti poslovnih sistema...
Nudimo i izradu web sajtova, bolje pozicioniranje vaše firme na internet pretraživačima. Unapređenje ili izrada kompletnih informacionih sistema za poslovanje preduzeća.