UPGRADE biz

UPGRADE biz je program savetovanja namenjen postojećim mikro i malim kompanijama, kao i preduzetnicima koji se susreću sa raznim vrstama izazova na tržištu.


Nelojalna konkurencija, granice rasta, nelikvidnost, problem kreditiranja, adekvatna analiza grane industrije u kojoj posluju, analiza profitabilnosti, usklađivanje novčanih tokova, procena vrednosti biznisa, obuka zaposlenih, zaštita od kursnog rizika, CRM, risk menadžment...
Upgrade Biz je set mera: finansijskih, informatičkih, organizacionih, knjigovodstvenih i pravnih, kako i na koji način da unapredite svoj biznis, prilagodite ga savremenom načinu poslovanja i izdignete iznad konkurencije.